روز جهانی سلامت روانی؛ از هر دو نفر در افغانستان یک ‌نفر با فشار شدید روانی روبه‌رو است

امروز دهم اکتبر/۱۸ میزان، برابر با «روز جهانی سلامت روانی» است. محمدحسن غیاثی، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، در همایشی به مناسبت تجلیل از روز جهانی سلامت روانی، می‌گوید که از هر دو نفر در افغانستان، یک‌ نفر با فشار شدید روانی روبه‌رو است.