روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات؛ خبرنگاران: مسئولان برخی از نهادهای دولتی اطلاعات را به موقع با ما شریک نمی‌کنند

هم‌زمان با ۲۸ سپتمبر، روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات، شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها، با شکایت از محدودیت دست‌رسی به اطلاعات در اداره‌های دولتی، می‌گویند که مسئولان برخی از نهادهای دولتی اطلاعات را به موقع با آنان شریک نمی‌کنند و برخی از نهادها نیز از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند.

اعتراض‌نامه‌ی ۵۰۰ خبرنگار و ۱۳ نهاد رسانه‌ای؛ «قانون دست‌رسی به اطلاعات عملی شود»

سیدعلی‌اصغر اکبرزاده، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان، می‌گوید که بیش‌تر از ۵۰۰ خبرنگار و ۱۳ نهاد پشتیبان رسانه‌ها از ۳۴ ولایت این اعتراض‌نامه را امضا کرده اند که این فدراسیون امروز آن را همگانی کرد و بعد با مسئولان حکومت سرپرست امارت اسلامی شریک می‌کند.