سراج‌الدین حقانی: ا.ا خواستار روابط سیاسی و اقتصادی با جهان است

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، روز گذشته در سفر به ولایت خوست در یک سخن‌رانی در ولسوالی صبری این ولایت، گفته که امارت اسلامی خواستار روابط سیاسی و اقتصادی با جامعۀ جهانی‌ست. او باری دیگر خواهان تعامل مثبت و مشروع با جامعۀ جهانی شده است.