شهروندان سیک و هندو خواستار رهایی زمین‌های‌ شان از چنگ غاصبان شدند

شهرداری کابل، در تویترش اعلام کرده که عبدالرشید بلوچ، شهردار کابل، با شماری از نمایندگان سیک و هندوی افغانستان دیدار کرده و مشکلات آنان را شنیده است. شهرداری کابل نوشته است که شهروندان سیک و هندو خواهان هم‌کاری در راستای رهایی زمین‌های شان از چنگ غاصبان شده‌ اند.