گزارش‌های ضدونقیض دربارۀ رها‌شدن آب بند کمال‌خان به ایران

از سویی هم، اخترمحمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب، به سلام‌وطندار می‌گوید که آنان برای رفع نیازمندی‌های مردم و کشاورزان ولایت نیمروز، مقداری از آب بند کمال‌خان را رها کرده‌اند. او رهاسازی آب بند کمال‌خان به سمت ایران را رد می‌کند و می‌افزاید که ممکن است مقدار محدودی از آب به ولایت سیستان و بلوچستان ایران وارد شده باشد.