ریاست ترافیک: روند رنگ‌کردن تکسی‌ها تا دو هفته‌ی دیگر آغاز می‌شود

با گذشت نزدیک به دو ماه از تعیین رنگ جدید به تکسی‌ها، مسئولان در ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخله، می‌گویند که قرار است تا دو هفته‌ی دیگر، روند رنگ‌کردن تکسی‌ها آغاز و قوانین جدید وضع‌شده بر تکسی‌ها نیز عملی شود.