اهالی یک‌‌ روستا در دایکندی با هزینه‌ی شخصی شان ذخیره‌گاه آب می‌سازند

باشندگان روستای «حسنک مامکه»ی ولسوالی سنگ‌تخت و بندر ولایت دایکندی، کار ساخت یک ذخیره‌گاه آب آشامیدنی را با هزینه‌ی شخصی شان آغاز کرده‌ اند. محمدحسین موحد، یک تن از اهالی این روستا، می‌گوید که در روستای «حسنک مامکه»ی ولسوالی سنگ‌تخت و بندر، نزدیک به ۱۰۰ خانواده زندگی می‌کند.