نخستین دیدار هیأت‌های جبهۀ مقاومت پنجشیر و طالبان در پروان انجام شد

محمدعلم ایزدیار، معاون پیشین نخست مجلس سنای کشور می‌گوید که هیأت ۱۲ نفرۀ جبهۀ مقاومت پنجشیر به ریاست محمدالماس ذاهد، از فرماند‌هان جهادی، روز گذشته با هیأت گروه طالبان در شهر چاریکار، مرکز پروان دیدار و گفت‌وگو کرده است. به گفتۀ آقای ایزدیار، این دیدار سه ساعت و پشتِ درهای بسته به درازا کشید.