یوناما: برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان همه نهادها باید کار کنند

دیبرا لاینز تأکید کرده که سازمان ملل متحد به افزایش کمک‌های حیاتی ادامه می‌دهد، اما برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان همه نهادها باید هر کاری را که ممکن است انجام دهند و هم‌چنان به تشکیل یک دولت همه‌شمول و پشتی‌بانی از حقوق تمام شهروندان به‌شمول زنان و مردان، نیاز است.

دیبرا لاینز: بدون توافق صلح، طالبان را به‌عنوان شریک نمی‌بینیم

دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که بدون پیش‌رفت در گفت‌وگوهای صلح و جلوگیری از نقض حقوق بشر، طالبان را به‌عنوان شریک نمی‌بیند. او تأکید می‌کند که برای رسیده‌گی به مسایل طولانی‌مدت افغانستان، گفت‌وگوهای صلح باید به ‌گونۀ جدی و با صداقت آغاز شود.

هشدار سازمان ملل متحد از تشدید حمله‌های طالبان در افغانستان

دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که هم‌زمان با بیرون‌شدن سربازان خارجی از افغانستان، پیش‌رَوی طالبان افزایش یافته است. سازمان ملل متحد از عواقب ناامنی حاصل از این تحولات در منطقه و جهان هشدار داده است.

یوناما از بازگشت هیأت‌های گفت‌وگوکنندۀ صلح به دوحه استقبال کرد

هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما اعلام کرده است که از بازگشت هیأت‌های گفت‌وگوکنندۀ صلح دولت افغانستان و گروه طالبان به دوحه استقبال می‌کند و چشم به‌ راه از سرگیری سریع گفت‌وگوها میان دو طرف گفت‌وگوکننده در قطر است.
این نهاد در بیانیۀ رسانه‌یی که امروز به رسانه‌ها فرستاده، گفته است که گفت‌وگوهای صلح برای کمک به پایان جنگ و ایجاد صلح پایدار بسیار مهم است.