معین وزارت اقتصاد: افغانستان به زودی شریک دهلیز اقتصادی چین و پاکستان می‌شود

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، امروز در نشست «دهلیز اقتصادی چین و پاکستان و تأثیر آن بر رشد اقتصادی افغانستان»، می‌گوید که افغانستان شریک دهلیز اقتصادی چین و پاکستان می‌شود. «قرار است افغانستان در آینده‌ی نزدیک شریک دهلیز اقتصادی چین و پاکستان شود.»