یونیسف: ۵۰۰ هزار کودک ممکن است در یک ماه از دست‌رسی به آموزش محروم شوند

مسئولان در یونیسف، در واکنش به تصمیم وزارت معارف امارت اسلامی مبنی بر توقف فعالیت مؤسسه‌های بین‌المللی در بخش آموزش در سراسر کشور، می‌گویند که اگر به نهادهای غیردولتی بین‌المللی که در بخش آموزش فعالیت می‌کنند، اجازه‌ی فعالیت داده نشود یا به سازمان‌های ملی واگذار شود، بدون ارزیابی بیش از ۵۰۰ هزار کودک به شمول بیش از ۳۰۰ هزار دختر، ممکن است در مدت یک ماه از دست‌رسی به آموزش محروم شوند.