ناصر کنعانی: درگیری‌های نظامی در افغانستان مانع شکل‌گیری دولت فراگیر خواهد بود

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایران، گفته است که درگیری‌های نظامی در افغانستان، شکل‌گیری یک دولت فراگیر در این کشور را مختل خواهد کرد. ناصر کنعانی، این اظهارات را در پاسخ به پرسشی در پیوند به تیرباران اسیران جنگی جبهه‌ی مقاومت ملی از سوی نیروهای امارت اسلامی در پنجشیر، مطرح کرده است.