عبدالسلام حنفی: نزدیک به پنج میلیون معتاد به مخدر در کشور داریم

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس‌الوزرا، امروز (چهارشنبه، ۱۳ میزان)، می‌گوید که نزدیک به پنج میلیون تن در افغانستان به مصرف مواد مخدر معتاد استند که یک میلیون شان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. به گفته‌ی او، بیش‌تر معتادان به مخدر در افغانستان افراد دانش‌آموخته اند.