مردی در پاکستان دختر ۷ روزۀ خود را کُشت

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که یک مرد در ایالت پنجاب این کشور، دختر ۷ روزۀ خود را با شلیک چهار گلوله کشته است. براساس گزارش‌ها، این مرد به‌دلیلی دختر ۷ روزۀ خود را با شلیک چهار گلوله کشته است که می‌خواسته فرزند نخستش پسر باشد.