مسئولان دانشگاه طبی کابل خواهان تدابیر جدی برای پیش‌گیری از گسترش آبله میمون شدند

دانشگاه طبی کابل سمینار آگاهی‌دهی یک روزه را دربارۀ بیماری آبله میمون برگزار کرد. مسئولان این دانشگاه می‌گویند که برای پیش‌گیری از گسترش بیماری آبله میمون در کشور، وزارت صحت عامه باید تدابیر جدی به‌شمول برنامه‌های آگاهی‌دهی را روی‌دست گیرد.