لوحه‌ی دانش‌گاه تخار با تغییر واژه‌ی «دانش‌گاه» به «پوهنتون» دوباره نصب شد

منابع محلی و شماری از دانش‌جویان دانش‌گاه تخار، می‌گویند که مسئولان محلی امروز لوحه‌ی جدیدی را با تغییر واژه‌ی «دانش‌گاه» به «پوهنتون»، بر فراز دروازه‌ی این دانش‌گاه دوباره نصب کرده اند. به گفته‌ی منابع، مسئولان لوحه‌ی پیشین دانش‌گاه تخار را پایین آورده و در لوحه‌ی جدید، واژه‌ی «پوهنتون» را جایگزین «دانش‌گاه» کرده‌ اند.

لوحه‌ی دانش‌گاه تخار توسط مسئولان این دانش‌گاه پایین شده است

شماری از دانش‌جویان دانش‌گاه تخار، می‌گویند که لوحه‌ی دانش‌گاه این ولایت که به زبان‌های فارسی، پشتو، اوزبیکی و انگلیسی نوشته شده بود، توسط مسئولان اداره‌ی دانش‌گاه تخار پایین شده است. آنان از پایین‌‌شدن لوحه‌ی دانش‌گاه تخار توسط مسئولان انتقاد می‌کنند.