دانش‌جویان دختر دانش‌گاه بامیان در واکنش به حمله بر مرکز آموزشی کاج اعتراض کردند

شماری از فعالان حقوق زن و دانش‌جویان دختر دانش‌گاه بامیان، امروز در واکنش به حمله‌ی انتحاری مرگ‌بار بر مرکز آموزشی کاج در دشت‌برچی شهر کابل، راه‌پیمایی اعتراضی کردند. دختران معترض ضمن محکوم‌کردن حمله‌ی مرگ‌بار بر آموزش‌گاه کاج، از جامعه‌ی جهانی خواهان به‌رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی هزاره‌ها» شدند.