افزایش بی‌پیشینۀ ابتلا به کرونا؛ نهادهای آموزشی در ۱۶ ولایت تعطیل شد

وزارت صحت اعلام کرده که افزایش روزافزون بیماران مبتلا به کرونا نگرانی جدی بخش صحت و دولت افغانستان را در پی دارد و زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. این وزارت گفته براساس برنامۀ مبارزه با موج سوم کرونا و به‌منظور کاهش گسترش ویروس و کنترل وضعیت موجود، نهادهای آموزشی در ۱۶ ولایت از امروز برای دو هفته تعطیل‌اند.