اوزبیکستان ۵۰ بورسیه‌ی تحصیلی به دانش‌جویان افغان اختصاص داد

وزارت تحصیلات عالی، با پخش خبرنامه‌ای گفته که لطف‌الله خیرخواه روز گذشته با یادگار خواجه شادمانوف، سفیر ‎اوزبیکستان در ‎کابل، دیدار کرده ‌‌‌است. در این دیدار آقای خیرخواه در باره‌ی حل مشکلات دانش‌جویان افغان مقیم اوزبیکستان، اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دانش‌جویان و روابط دوجانبه‌ی علمی، بحث و گفت‌‌‌وگو کرده است.