واکنش‌ها به بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه؛ وِست: این خیانت به تعهدات عمومی به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی‌ست

در ادامۀ واکنش‌های منفی به تصمیم امارت اسلامی دربارۀ بسته‌ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسۀ دختران، توماس وِست، نمایندۀ ویژۀ آمریکا برای افغانستان این تصمیم را خیانت به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی خوانده است.

سفیر پیشین آمریکا در کابل: ایالات متحده با افغانستان خیانت کرده است

هوگو لورنس، سفیر پیشین آمریکا در کابل به تازه‌گی گفته که این کشور به تعهداتش با افغانستان عمل نکرده است. او تأکید کرده، ایالات متحدۀ آمریکا با افغانستان و شهروندان این کشور خیانت کرده که این یک جنایت نابخشودنی‌ست. او نابودی دستاوردهای دو دهۀ پسین در افغانستان را ناامیدکننده خوانده و مقام‌های آمریکایی را مسئول آن دانسته است.