نیکلسون: بازگشایی مکتب‌های دخترانه اولویت و خواست درجه یک است

توماس نیکلسون، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، در توییترش نوشته است که آنان بیش از حد دربارۀ بازگشایی مکتب‌های دخترانۀ بالاتر از صنف ششم صحبت می‌کنند، انگار تمام دغدغۀ حقوق بشر در افغانستان همین موضوع باشد. او گفته که بازگشایی مکتب‌های دخترانه اولویت و خواست درجه یک است.