باشندگان درقد و خواجه بهاءالدین با هزینه‌ی شخصی شان بر فراز دریای آمو یک پل می‌سازند

محمدعارف عارف، سخن‌گوی مقام ولایت تخار، می‌گوید‌ که بر اساس تلاش باشندگان ولسوالی درقد، قرار است پلی با هزینه‌ی شخصی باشندگان دو ولسوالی که روستاهای «کتک‌جر» ولسوالی خواجه بهاءالدین و «ارپلی» ولسوالی درقد را باهم وصل می‌کند، ساخته شود.

هیئت ا.ا برای خواجه ‌بهاءالدین: آن‌هایی که پیش از فیصله‌ی دادگاه درگیر شوند، بازداشت می‌شوند

محب‌الله نیک‌زاد، سخن‌گوی والی تخار، می‌گوید که هیئت بلند‌پایه‌ی مقام‌های حکومتی متشکل از معاون والی، آمر امنیت، معاون ریاست استخبارات، رییس امور سرحدات، اقوام و قبایل، رییس امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، به خاطر آرام‌کردن نزاع و دعوای حقوقی بر سر زمین میان قوم‌های روستاهای «مهاجرقشلاق»، «علی‌شیر نوایی»، «سوجانی»، «شورتوغی»، «کتکجر» و قوم «اندل»، به ولسوالی خواجه‌ بهاءالدین سفر کردند.

درگیری میان مهاجران بازگشته از پاکستان و باشندگان محل در تخار چهار زخمی بر جای گذاشت

یک منبع معتبر در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار به سلام‌وطندار می‌گوید که مهاجران بازگشته از پاکستان، از دو روز به این سو کوچ اجباری را در روستاهای «شورتوغی» و «گلبهار» این ولسوالی آغاز کرده و تا کنون بیش از ۵۰ خانواده را از روستای «گلبهار» کوچ داده اند.