امارت اسلامی: اظهارات وزیر داخلۀ پاکستان دربارۀ نصب سیم خاردار روی خط دیورند بی‌بنیاد است

شیخ رشیداحمد، وزیر امور داخلۀ پاکستان، دو روز پیش به رسانه‌های این کشور گفته بود که مسألۀ ادامۀ کشیدن سیم‌ خاردار روی خط فرضی دیورند با افغانستان حل شده است و آنان با هم‌کاری امارت اسلامی در امتداد این خط سیم‌ خاردار نصب می‌کنند. او گفته بود که نظامیان این کشور برای نصب سیم‌ خاردار قربانی‌های بسیاری داده‌اند و این سیم‌ها هزینۀ مالی نیز در بر داشته است.

غنی به طالبان: تعهد کنید که خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسید

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور که برای گشایش میدان‌هوایی خوست به این ولایت رفته است می‌گوید که طالبان خواهان صلح نیستند و برای بی‌‌گانه‌گان می‌جنگند. محمداشرف غنی خطاب به طالبان می‌گوید که اگر شهروندان افغانستان‌اند، خط مرزی دیورند را به رسمیت نشناسند و سرک‌ها، بندهای آب‌گردان و دیگر تأسیسات عامه را ویران نکنند.