مشکلات اقتصادی؛ رسانه‌های محلی ارزگان با خطر بسته‌شدن روبه‌رو اند

هم‌اکنون در ولایت ارزگان شش رادیوی خصوصی، یک تلویزیون و یک روزنامه فعالیت می‌کند. با این حال، مسئولان این رسانه‌ها می‌گویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو اند. آنان می‌‌افزایند که اگر با آنان هم‌کاری‌های مالی صورت نگیرد، به فعالیت‌های خود پایان خواهند داد.