امارت اسلامی گزارش خریدوفروش سلاح‌های امریکایی را نادرست خواند 

دیدبان صلح افغانستان، به تازگی گزارشی پخش و ادعا کرده است که سلاح‌های امریکایی در هلمند، ننگرهار و کندهار، خریدوفروش می‌شود. امارت اسلامی اما با رد این گزارش، می‌گوید که در برابر حفظ ا‌سلحه بسیار جدی است و هیچ فردی اجازه‌‌ی خرید‌وفروش آن را ندارد.