خرابی جاده‌های قوش‌تپه-درزاب؛ «مریض پیش از رسیدن به داکتر، می‌میره»

صبح زود یک روز تابستانی، از مرکز جوزجان به سمت ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزاب راه می‌افتم؛ خرابی جاده‌ها بیش‌تر از گرمی راه اذیتم می‌کند. در دو سوی جاده، ویرانه‌های به‌جامانده از جنگ است که پررنگ‌تر از هر رنگی به چشم می‌خورد.