سوءقصد به جان محمدعلی احمدی، خبرنگار سلام‌وطندار

محمدعلی احمدی، خبرنگار سلام‌وطندار شام شنبۀ همین هفته، در مسیر رفتن به خانه مورد سوءقصد قرار گرفته و از ناحیۀ پا شدید زخمی شده است. او می‌گوید که هنگام برگشت به خانه در موتر، گفت‌وگوها دربارۀ چه‌گونه‌گی وضعیت کشور به‌میان آمد.

اعتراض فعالان مدنی و جوانان ولایت پروان با مداخلۀ نیروهای طالبان از هم پاشید

ده‌ها تن از فعالان مدنی و جوانان ولایت پروان حوالی ساعت ۱۰ پیش از چاشت امروز نسبت به آن‌چه مداخلۀ پاکستان در نبردهای پنجشیر می‌دانند، دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. اعتراض‌کننده‌گان شعارهای ضد مداخلۀ پاکستان را در نبردهای افغانستان با خود حمل می‌کردند.