خانوادۀ عبدالرووف ۱۰ ساله برای رهایی فرزندشان از مردم درخواست پول کردند

در تازه‌ترین نوار صوتی از شکنجه و لت‌وکوب عبدالرووف ۱۰ ساله، کودک ربوده‌شدۀ بلخی که در نخستین روز رمضان از سوی آدم‌ربایان به خانوادۀ او فرستاده شده است، دیده می‌شود که این کودک خُردسال شدت‌یافتن ظلم آدم‌ربایان بر خودش را فریاد می‌زند.

هشدار آدم‌ربایان به خانوادۀ عبدالرووف: اعضای بدن پسرتان را قطع و برای‌تان روان می‌کنیم

آدم‌ربایان در پیام تازه که روز گذشته به خانوادۀ عبدالرووف ۹ ساله فرستاده، هشدار داده‌اند که اگر تا یک هفتۀ دیگر یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دالر آمریکایی را پرداخت نکنند، هر یک از اعضای بدن فرزندشان را قطع می‌کنند و به آنان می‌فرستند.