حدود ۱۸۰ هزار دالر به ۲۵۷ خانوادۀ آواره در نیمروز کمک شد

حدود ۱۸۰ هزار دالر آمریکایی به شماری از خانواده‌های آواره در نیمروز کمک شد. مسئولان محلی نیمروز می‌گویند که این مقدار پول از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) به‌منظور بازگشت خانواده‌هایی که در نتیجۀ جنگ‌های گذشته بی‌جا شده بودند، توزیع شده است.