یافته‌های سلام‌وطندار؛ تنها یک «خانه‌ی امن» در افغانستان فعال است

بر اساس یافته‌های سلام‌وطندار که از طریق گفت‌وگو با مسئولان پیشین و کنونی خانه‌های امن یا مرکزهای پشتیبان زنان به ‌دست‌ آمده است، از میان ۲۷ خانه‌ی امن که در دوره‌ی جمهوری ایجاد شده بود، اکنون تنها یک خانه‌ی امن فعال مانده و متباقی آن بسته شده است.