عفو بین‌الملل: حمله‌های سیستماتیک بر هزاره‌ها در افغانستان جنایت علیه بشریت است

دو روز پس از حمله‌های مرگ‌بار بر  عزاداران حسینی در کابل که مسئولیت آن را شاخۀ خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) برعهده گرفت، سازمان عفو بین‌الملل این حمله‌ها را جنایت علیه بشریت خوانده است.