سرپرست وزارت شهرسازی: بودجۀ کافی برای تطبیق پروژه‌ها نداریم

از میان دست‌کم ۵۵۰ پروژۀ ساختمانی که وزارت شهرسازی و اراضی مسئولیت تطبیق آن را دارد، سرنوشت بسیاری از این پروژه‌ها در سال روان مالی ناروشن است. مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی می‌گویند که به‌دلیل نبود بودجۀ کافی، این وزارت ام‌سال نمی‌تواند شماری از پروژه‌ها را عملی کند.