روز جهانی عصای سفید؛ حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان کاهش یافته است

دیدبان حقوق بشر، امروز با پخش گزارشی به ‌مناسبت روز جهانی عصای سفید، گفته که حمایت از افراد دارای معلولیت مانند بسیاری از مسائل حقوق بشر در افغانستان، کاهش یافته است. در گزارش آمده است که افراد دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض، خدمات محدود و نبود چارچوب قانونی یا نهادی برای تضمین حقوق اساسی ‌شان روبه‌رو اند.