فیس‌بوک حساب‌های «تلویزیون ملی» و خبرگزاری «باختر» را بست

شرکت فیس‌بوک حساب‌های «تلویزیون ملی افغانستان» و خبرگزاری دولتی «باختر» را بسته است. این حساب‌ها هم‌اکنون در دست‌رس نیستند. فیس‌بوک پیش از این حساب‌های اداره‌های دولتی افغانستان را که در کنترل امارت اسلامی بود، نیز بسته بود.