«حرکت ملی صلح و عدالت» اعلام موجودیت کرد

جریان سیاسی «حرکت ملی صلح و عدالت» به عضویت شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مقام‌های حکومت پیشین، اعلام موجودیت کرد. محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین، در مراسم افتتاحیه‌ی این حرکت که روز شنبه، ۲۳ میزان، به‌ گونه‌ی آنلان برگزار شد، نبود یک نظام مشروع در کشور را «مشکل بنیادی» خواند و بر برقراری نظام مشروع از طریق «رأی مردم» تأکید کرد.