حذف تابلوی فارسی دانش‌گاه بلخ؛ سخن‌گوی وزارت تحصیلات: در قانون «دانش‌گاه» وجود ندارد

احمد تقی، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی، در واکنش به انتقادها درباره‌ی حذف واژه‌ی «دانش‌گاه» از تابلوی دانش‌گاه بلخ، گفته که در قانون تنها واژه‌‌ی «پوهنتون» یاد شده است. آقای تقی، روز دوشنبه، ۲۸ سنبله، در یک پیام ویدیویی گفته که تنها اصطلاحی که در قانون وزارت تحصیلات عالی یاد شده، «پوهنتون» است