«کار پروژۀ تاپی به‌دلیل وضعیت افغانستان به حالت تعلیق درآمده است»

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که کار پروژۀ تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند به‌دلیل وضعیت افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. عمر ایوب خان، وزیر اقتصاد پاکستان روز گذشته به خبرگزاری تاس گفته است که کار این پروژه پس از تثبیت وضعیت در افغانستان، از سر گرفته خواهد شد.