باغ‌داران در سمنگان: حاصلات بادام امسال ۹۰ درصد کاهش یافته است

کمال‌الدین، یکی از باغ‌داران در سمنگان که چندین سال است باغ‌داری می‌کند، می‌گوید که ۱۰ جریب زمینش را به کاشت چندین گونه بادام، از جمله بادام ستاربایی، قهاربایی، شکوربایی، ستاربایی مخملی و… اختصاص داده که بهای هر کدام آن‌ها متفاوت است.

حاصلات بادام در کندز ۳۰ در‌صد افزایش یافته است

دوست‌محمد، باشندۀ روستای «زرکمر» ولسوالی امام‌صاحب کندز، می‌گوید که حاصلات بادام ام‌سال نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری یافته است. به گفتۀ او، بازار فروش وجود ندارد و از مسئولان می‌خواهند که بازار مناسب برای آن‌ها ایجاد کنند.