محقق: جهان نباید بگذارد افغانستان بار دیگر به لانۀ امن تروریسم بدل شود

محمد محقق، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور سیاسی و امنیتی می‌گوید که جهان نباید بگذارد افغانستان بار دیگر به لانۀ امن تروریسم بدل شود. او این موضوع را امروز در جریان صحبت‌هایش در مراسمی به‌مناسبت دهمین سال‌یاد داوود داوود، فرمانده زون ۳۰۳ پامیر در شمال افغانستان و شاه‌جهان نوری، فرمانده پولیس تخار، مطرح کرد.

افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۶۲۳ تن به کرونا مبتلا شده و ۱۴ تن جان باخته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۳ هزار و ۱۸۸ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۱۴ بیمار در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌ و ۶۲۳ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند.

آمار رسمی کرونا در افغانستان؛ ۱۹ مرگ و ۸۴۰ ابتلا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۳ هزار و ۴۸۹ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۱۹ بیمار در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌ و ۸۴۰ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند. رقم مبتلایان در شبانه‌روز گذشته، بلندترین میزان ابتلا در ماه‌های پسین در کشور است.

افزایش ابتلا و مرگ‌ ناشی از کرونا در افغانستان؛ ۲۴ مرگ و ۶۲۸ مورد ابتلا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۲ هزار و ۶۴۷ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۲۴ بیمار در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌ و ۶۲۸ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند. این رقم، بلندترین میزان ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا براساس آمار رسمی در چند ماه گذشته در کشور است.

موج سوم کرونا؛ در شبانه‌روز گذشته ۵۴۷ مبتلای جدید در کشور شناسایی شده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۲ هزار و ۶۳۲ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۱۰ بیمار در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌ و ۵۴۷ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند.

کرونا؛ در شبانه‌روز گذشته ۱۰ بیمار در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۴۹۳ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۱۰ بیمار کرونایی در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌ و ۲۴۲ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند.

موج سوم کرونا در افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۵۰۵ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۲ هزار و ۵۵۹ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۱۰ بیمار کرونایی در کشور درگذشته و ۵۰۵ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند.

افزایش مبتلایان به کرونا در افغانستان؛ ۴۵۳ مبتلا و ۱۰ فوتی در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۳ هزار و ۶۲ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۱۰ بیمار کرونایی در کشور فوت کرده و ۴۵۳ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند. رقم مبتلایان در شبانه‌روز گذشته بالاترین رقم در ماه‌های پسین است.

در شبانه‌روز گذشته ۱۱۴ بیمار کرونایی در کشور شناسایی شده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۴۰۲ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در همین مدت ۳ بیمار کرونایی در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۱۱۴ بیمار جدید شناسایی شده‌اند.

کرونا در افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۶ بیمار جان باخته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۵۶۶ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در مدت یادشده ۶ بیمار در کشور جان باخته و ۷۰ بیمار جدید شناسایی شده‌اند.

موارد جدید در شش ولایت به ثبت رسیده‌اند. در شبانه‌روز گذشته ۱۵ بیمار صحت‌یاب شده‌اند.

کرونا در افغانستان؛ ۱۲ فوتی و ۳۷۰ مورد ابتلا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۲ ‌هزار و ۸۲ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در مدت یادشده ۱۲ بیمار کرونایی در کشور فوت کرده و ۳۷۰ بیمار جدید شناسایی شده‌اند.
موارد جدید در بیست‌وهفت ولایت به ثبت رسیده‌اند. در شبانه‌روز گذشته ۶۷ بیمار صحت‌یاب شده‌اند.

در شبانه‌روز گذشته ۱۲ بیمار کرونایی در کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۹۴۴ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در مدت یادشده ۱۲ بیمار کرونایی در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۲۲۱ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند.

کرونا در افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۱۰ بیمار جان‌های‌شان را از دست داده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در مدت یادشده ۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۳۰۰ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند.

افزایش مبتلایان به کرونا در افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۱۰ بیمار جان باخته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته یک‌‌هزار و ۹۹۳ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند. طبق اعلام این وزارت، در مدت یادشده ۱۰ بیمار کرونایی در کشور جان باخته و ۳۶۵ مبتلای جدید شناسایی شده‌اند. رقم مبتلایان در شبانه‌روز گذشته بلندترین رقم ثبت‌شده در ماه‌های پسین است.