مخالفت اسماعیل ‌خان با برگزاری کنگرۀ جمعیت اسلامی

محمد اسماعیل‌ خان، از اعضای رهبری جمعیت اسلامی مخالفت‌اش را با برگزاری کنگرۀ شاخۀ جداشدۀ این حزب از سوی عطامحمد نور، اعلام کرد.
او برگزاری کنگرۀ شاخۀ جداشدۀ جمعیت را غیرمعیاری، تقلبی و شخصی می‌خواند و از اعضای این حزب می‌خواهد که این اقدام جمعیت را تحریم کنند.

جمعیت اسلامی افغانستان: یکه‌تازی حکومت مانعی برای روند صلح شده است

جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی می‌گوید، یکه‌تازی حکومت و عدم  شمولیت شخصیت‌های مهم سیاسی در روند صلح این روند را صدمه زده است و با ادامه این کار، تلاش‌ها برای برقراری صلح در کشور به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.