یک دانش‌آموز در جوزجان دستگاهی ساخته که از بخار برق تولید می‌کند

دانش‌آموزان شماری از مکتب‌های شهر شبرغان، مرکز جوزجان، روز گذشته در مکتب «عبدالرشید دوستم» در یک جشن‌واره‌ی ساینس، ۶۱ پروژه و تجربه‌های علمی شان را به نمایش گذاشتند. احسان‌الله، یک تن از دانش‌آموزان مبتکر که در جشن‌و‌اره‌ی ساینس شرکت کرده است، می‌گوید که دستگاه کوچکی ساخته است که از بخار برق تولید می‌کند.

جشن‌وارۀ انگور، انجیر و عسل و نمایش‌گاه محصولات کشاورزی و مال‌داری در هرات برگزار شد

جشن‌وارۀ انگور، انجیر و عسل و نمایش‌گاه محصولات کشاورزی و مال‌داری امروز در هرات با حضورداشت مسئولان محلی و کشاورزان این ولایت برگزار شد. این نمایش‌گاه برای دو روز و با شرکت ۳۶ تن از زنان و مردان زراعت‌پیشۀ این ولایت برگزار شده و به‌روی عموم مردم باز است.