نگرانی‌ باشندگان شهر بامیان از افزایش دزدی‌های مسلحانه

شماری از باشندگان شهر بامیان، از افزایش دزدی‌های مسلحانه در روزهای پسین در این شهر شکایت دارند. احمد، باشنده‌ی شهر بامیان، می‌گوید که در ۱۰ روز گذشته، سه رویداد دزدی مسلحانه در محله‌های «شهیدان»، «دوراهی ملاغلام» و «قاضان» مرکز شهر بامیان رخ داده است. به گفته‌ی او، در رویدادی در محله‌ی شهیدان، دزدان مسلح شب‌هنگام با واردشدن به خانه‌ی یکی از باشندگان محل، ۷۰۰ هزار افغانی را با خود برده اند