شماری از جوانان در تخار برای جذب‌ گردش‌گران دیوارنگاری می‌کنند

هنگام ورود به برخی از بخش‌های تخار به ویژه ولسوالی‌های ورسج و فرخار این ولایت، نقاشی‌های دیواری توجه آدمی را به خود جلب می‌کند. شماری از جوانان در تخار، از چندی به این سو، با نقاشی منظره‌هایی از طبیعت، حیوانات و پرندگان روی دیوارها و صخره‌ها، می‌کوشند که به زیبایی محل زندگی شان، بیفزایند و در سوی دیگر، سبب جذب گردش‌گران به این ولایت شوند.