وزارت خارجه جان باختن ۴ شهروند کشور را در مرز ایران و ترکیه تأیید کرد

وزارت خارجه تأیید می‌کند که ۴ شهروند کشور در مرز ایران و ترکیه در نتیجۀ هوای سرد و توفانی جان باخته‌اند. این وزارت می‌گوید که این افراد در منطقۀ «چالدران ارومیه» در نقطۀ مرزی ایران و ترکیه جان باخته‌اند و دو شهروند دیگر کشور نجات یافته‌اند.