تاریخ امروز: یکشنبه، ۲۲ حمل/فروردین ۰۰

نهادهای انتخاباتی و جامعۀ مدنی خواهان ایجاد محکمۀ خاص انتخاباتی شدند

حدود یک‌ماه پیش طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی آماده و برای طی مراحل قانونی و تصویب به وزارت عدلیه فرستاده شد. نهادهای انتخاباتی و جامعۀ مدنی امروز (چهارشنبه، هجدهم حمل/فروردین) در نشست مشورتی دربارۀ تعدیل قانون انتخابات خواهان اصلاحات بنیادی در مواد این قانون شدند.

تیفا: اوضاع سیاسی و امنیتی موانع بزرگ برگزاری انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای ولایتی‌اند

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح، افزایش خشونت‌ها و عملی‌نشدن اصلاحات کلیدی و ژرف در بخش‌های مختلف انتخابات، از موانع بزرگ برگزاری شفاف و سرتاسری انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای ولایتی‌اند.