مجلس نماینده‌گان: بانوی اول در اظهارات خود به ملت و خانۀ ملت توهین کرده است

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (دوشنبه، اول جدی/دی) این مجلس به سخنان رولا غنی، بانوی نخست کشور که گفته بود وکیلان رأی‌فروش‌ اند و مجلس نماینده‌گان میدان خریدوفروش رأی، واکنش نشان دادند.