فعالیت ۱۰۰ کارخانۀ تولیدی در هرات متوقف شده است

عصمت‌الله وردک، مسئول کارخانۀ «کابل‌ فولاد» در شهرک صنعتی هرات است. او می‌گوید که بیش از ۱۲ سال می‌شود با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیون دالر آمریکایی این کارخانه را ساخته است. او می‌گوید که هم‌اکنون فعالیت کارخانه‌اش به‌دلیل تحولات پسین در کشور، بسته‌بودن بانک‌ها و فروش‌نشدن‌ مواد موجود در کارخانه‌اش، متوقف شده است.