نیازمندان در کابل: توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه عادلانه نیست

در حالی که پس از به‌قدرت‌رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان و افزایش سطح فقر، کمک‌های جهانی به این کشور ادامه دارد، اما آگاهان می‌گویند که این کمک‌ها برای بهبود وضعیت کنونی افغانستان، تأثیر چندانی نداشته و سطح فقر هر روز در حال افزایش است.