آگاهان: هدف از نشست اوزبیکستان کسب اطمینان از سوی ا.ا مبنی بر نبود تهدید از خاک افغانستان بود

یک روز پس از پایان نشست بین‌المللی اوزبیکستان، اکنون آگاهان به ابعاد مختلف این نشست پرداخته‌اند. آگاهان هدف از این نشست را کسب اطمینان از سوی امارت اسلامی مبنی بر نبود تهدید امنیت کشورهای منطقه و جهان از خاک افغانستان می‌دانند.