شکایت زنان صنعت‌کار در کندهار از تمدیدنشدن جواز فعالیت شان

ساقی‌جان که عضو اتاق‌های تجارت کندهار بوده، می‌گوید که به دلیل تمدیدنشدن جواز فعالیت زنان صنعت‌کار، ده‌ها زن در این ولایت بی‌کار شده اند. او، می‌گوید: «در گذشته در کنار معرفی‌کردن ما به مؤسسه‌ها، در بخش تجارت نیز با ما هم‌کاری می‌شد؛ اما اکنون چنین نیست و جوازهای فعالیت ما تمدید نمی‌شود.»